Nezapomenutelnou roli si zahrála Stella Zázvorková s Vlastimilem Brodským, který krátce na to spáchal sebevraždu / Česká televize / volný zdroj foto
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.