S kolegyní Zitou Kabátovou si Stella zahrála i v jejich posledním filmu Babí léto / Se svolením rodiny S. Zázvorkové
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.