Zrekonstruovaný, renesanční dům je domovem Jirky Mádla. Tady také většina filmu vznikala... / VIP Story.cz
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.