Jirka Mádl s Miroslavem Táborským před svým domem v Budějovicích při natáčení filmu Pojedeme k moři / archiv filmu
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.