1 / 2
Georadar odhalil pod povrchem pohřebiště vikinskou loď  / Norwegian Institute
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.