1 / 1
Přítomnost tenké vrstvy specifických minerálů je svědectvím o dopadu meteoritu v oblasti dnešního Skotska / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.