1 / 2
Uvnitř skály se skrývají chodby i galerie / Egyptian Ministry of Antiquities
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.