1 / 2
Podivný válcovitý předmět z břidlice, který byl nalezen v hrobě dvacetileté ženy / Wessex Archaeo
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.