1 / 4
Mumie byla zabalena v pohřebním plátně, které je zdobené výrazně barevnými hieroglyfy  / Ziad Ahmed/Nurphoto/Nurphoto via AFP
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.