1 / 1
USS Grenadier byla jednou z 52 potopených amerických ponorek / US National Archives
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.