1 / 4
Malba na povrchu jednoho ze sarkofágů, neporušená  / Ministry of Tourism and Antiquities
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.