1 / 2
Plod byl zcela deformovaný a bez mozku / Maidstone Museum UK/Nikon Metrology UK
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.