1 / 3
Menší z oltářů byl 40 cm vysoký / Israel Antiquities Authority Collection, The Israel Museum, Jerusalem, by Laura Lachman
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.