1 / 4
Bílými tečkami je vyznačeno nově nalezené prázdné místo uvnitř pyramidy v Gíze. / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.