Lapení psi jsou odvezeni na venkovská jatka, tam v malé kleci čekají na strašnou smrt. Vyděšení psi jsou jeden po druhém postupně vytahováni z klece a zabíjeni.  / Twitter
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.