1 / 3
Projekt Ocean Cleanup má za cíl zlikvidovat velké plastové skvrny v oceánu / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.