1 / 1
Utrhla se gigantická kra o rozměrech 50 x 30 km / Twitter
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.