1 / 4
Podle Světové meteorologické organizace 17 z 18 nejteplejších roků od začátku měření zažil svět po roce 2000 / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.