1 / 3
Tak nějak vypadal blboun nejapný, než ho vyhubili dílem námořníci a dílem kočky a krysy / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.