1 / 1
Sokolu stěhovavému byla při střemhlavém letu naměřena rychlost téměř 400 kilometrů za hodinu / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.