1 / 1
Na dením světle tato podivná ryba připomíná spíše nějakou vesmírnou bytost / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.