1 / 3
Obrovské erupce měly celosvětový dopad / University of British Columbia/EOAS
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.