1 / 3
Při pohledu do očí seriemy nám možná lehce přeběhne mráz po zádech. Stačí si vybavit půl metru dlouhý ostře zahnutý zobák jejích dávných příbuzných. / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.