1 / 1
Deska se rozpadá rychlostí 1,7 milimetru za rok / Coudurier‐Curveur, A. et al. Geophysical Research
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.