1 / 1
Hepatia je úlomek meteoritu, který je starší než naše Sluneční soustava. Obsahuje minerály, které se v naší soustave nevyskytují. / Internet
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.