1 / 1
Dalekohled Jamese Webba je obrovský a bude zkoumat i vzdálené galaxie / NASA
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.