1 / 2
Světlu galaxie trvalo 13,4 miliardy let, než dorazilo k Zemi / Kashikawa et al.
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.