1 / 2
Vesmírná mapa ukazuje, kde k události došlo / ESO, IAU and Sky & Telescope
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.