1 / 4
Jiná galaxie si prorazila cestu skrze R5519 / Swinburne Astronomy Productions
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.