1 / 2
Astronaut Eugen Cernan zkoumá stanici 6, místo, kde byl odebrán vzorek 76015 143 / NASA
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.