Podle vědců může zvýšení vnější teploty o několik stupňů způsobit u některých živočišných druhů snížení jejich plodnosti o polovinu. To, že může globální oteplování neblaze ovlivnit mužskou plodnost, podle vědců dokládá pokus provedený na broucích.  / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.