1 / 5
Jedná se o planetu s pevným horninovým povrchem se značným množstvím kráterů, koryt, kaňonů a sopek / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.