1 / 4
Kontinenty tak, jak je známe dnes, vznikly rozpadem superkontinentu zvaného Pangea / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.