1 / 3
Když byla potlačena činnost genu RCAN1, myši bez ohledu na množství a energetickou hodnotu potravy přestaly přibývat na váze  / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.