1 / 2
Metoda nahradí dvě vyšetření - koloskopii a gastroskopii / Pillcam
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.