1 / 1
Superkontinent Nuna byl velice málo hornatý / Wikimedia Commons / Bjoertvedt
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.