1 / 3
V současnosti známe již kolem padesátky druhů dinosaurů, u kterých je opeření prokazatelné (dochovaly se fosilní otisky v hornině nebo jiné doklady o jeho přítomnosti). Je nepochybné, že u většiny známých teropodních dinosaurů se nedochovalo, ačkoliv bylo u živých jedinců nepochybně přítomné. / Pixabay
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.