1 / 2
Transmisní elektronový mikrograf částic viru SARS-CoV-2 / NIAID
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.