1 / 2
Za pandemii mohla kombinace dlouholetého špatného počasí a podvýživa vojáků / Otis Historical Archives, National Museum of Health and Medicine
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.