1 / 2
Osteosarkom nejčastěji zasahuje dlouhé kosti  / Danielle Dufault/Royal Ontario Museum/McMaster University
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.