1 / 3
Původní nákres dolního konce stehenní kosti teropodního dinosaura (pravděpodobně megalosaura), publikovaný roku 1677 Robertem Plotem. O necelé století později získala fosilie jméno Scrotum humanum. / Robert Plot
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.