1 / 2
Lunochod 2 byl nalezen na povrchu Měsíce v roce 2010 / Wikipedia
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.