1 / 1
Raketa Pegasus byla vyvinuta už koncem 80. let / Northrop Grumman
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.