1 / 2
Bombardér létal rychlostí Mach 3 / National Museum of the U.S. Air Force
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.