1 / 1
Fotosyntéza je schopnost rostlin přeměňovat oxid uhličitý na kyslík / Shutterstock
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.