1 / 1
Satelit o velikosti SUV bude po otestování pravděpodobně využívat armáda / Northrop Grumman (volný zdroj foto)
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.