1 / 1
Na stanici budou plně vybavené laboratoře / Yves Béhar/Fabien Cousteau Ocean Learning Center
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.