1 / 3
Malá elektroda zaznamenává přesná data za dlouhé období / Greco-TU Graz
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.