1 / 1
Obrázek blízké budoucnosti v Norsku... Věřme, že u nás bude alespoň průjezdná a opravená D1 / The B1M
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.