1 / 2
Ponorku táhly zapřažené kamiony 24 kilometrů / Joseph Dempsey
TIP: mezi obrázky se můžete pohybovat pomocí klácesnice, stiskem šipek: ↑ ↓ ← →
Pro zobrazení náhledů stikněte Enter.
Pro návrat do čláku Esc.